עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

סטנדרים, סטנדרים

סטנדרים סטנדרים רבים בבית המדרש שורות, שורות, ומולן בקרן המזרח, הסטנדראש  מתנדנד, כתף אל כתף לצד ה 'ארונקודש' , ופניו נשואות אל הציבור, הסטנדר הזה, לא היה מגזע תרשישים . סטנדר ליטאי שעלה מאמריקה, אך מגיל צעיר נטע עצמו במקום תורה, ביני סטנדרי, הפך כל כולו לחפצא של סטנדר,  מסר עצמו לטובת הכלל ופרט והאיר פניםהמשך לקרוא "סטנדרים, סטנדרים"